Last call!

Deadline for etablering af whistleblowerordning nærmer sig med hastige skridt – Lad os hjælpe jer 

 

Den 17. december 2023 bliver det lovpligtigt for private virksomheder mellem 50 og 249 ansatte, at etablere en intern whistleblowerordning i virksomheden. Ordningen skal som minimum stilles til rådighed for virksomhedens medarbejdere og skal give mulighed for at indberette lovovertrædelser og andre alvorlige forhold i virksomheden. Det har siden den 17. december 2021 været lovpligtigt for virksomheder med 250 eller flere ansatte at etablere en intern whistleblowerordning.

Efter whistleblowerloven kan I vælge at outsource jeres whistleblowerordning helt eller delvist til en tredjeperson, for eksempel til et advokatfirma. Det betyder, at opgaver såsom eksempelvis at udarbejde en whistleblowerpolitik, modtage og have kontakt med whistlebloweren, følge op på indberetninger samt give feedback til whistlebloweren, kan varetages af en ekstern tredjepart.

Hos Thuesen Bødker & Jæger har vi erfaring med whistleblowerordninger, og kan bl.a. tilbyde en samlet løsning, hvor vi etablerer og administrerer jeres whistleblowerordning, hvor I gives adgang til et whistleblowersystem udarbejdet af vores samarbejdspartner, og som overholder kravene i whistleblowerloven og persondatalovgivningen. Derudover kan vi også tilbyde – hvis I ønsker at benytte jeres eget whistleblowersystem - at vi tilkobles dette og foretager den indledende screening af indkomne indberetninger og behandle indberetninger. Vi bistår derudover også med formuleringen af retningslinjer og politikker i forbindelse med etableringen af en intern whistleblowerordning.

Ring til  advokat Hans Henrik Riber på tlf. 79 12 54 15 eller advokatfuldmægtig Sandra Klockmann Bæk på tlf. 79 12 54 86 for at høre nærmere om, hvordan vi kan hjælpe dig.