Transportret

Når varer transporteres over store afstande, sker det at varerne enten ikke kommer frem til modtageren eller er beskadiget, når de kommer frem.

I disse situationer kan det ofte være noget uoverskueligt at finde frem til hvem der kan kræve købesummen udbetalt (køber eller sælger), hvornår transportøren kan holdes ansvarlig, og om man som afsender/modtager kunne have minimeret sine risici i forbindelse med transporten.

Thuesen Bødker & Jæger yder rådgivning i sager vedrørende nationale og internationale transporter, både

  • forudgående i forbindelse med indgåelse af transportaftaler, herunder rådgivning om relevante nationale regler og internationale konventioner, transportdokumenter, risiko, ansvar og hæftelse, samt
  • når skaden er opstået.

 

Hvem kan kræve købesummen udbetalt, hvornår kan transportøren holdes ansvarlig, kunne vi have minimeret vores risici i forbindelse med transporten?