Finansiering

Selvstændighedskulturen er udbredt i vores del af landet. Driftige mennesker fostrer mange forretningsideer til udvikling af virksomheder.

En af de væsentligste faktorer og forudsætninger for at udvikle ideerne med succes er tilstrækkelig finansiering til etableringen af egen virksomhed.

Til finansiering hører bl.a. afklaring af juridiske forhold som

  • Selskabskonstruktion
  • Virksomhedspant 
  • Tredjemands pant 
  • Sikkerhed - kaution
  • Pant i fast ejendom 
  • Løsøre 
  • O.lign.

Vi tilbyder 2 timers gratis rådgivning til alle iværksættere.

 

Det væsentligt, at virksomhederne løbende forholder sig til aftalegrundlaget med kreditgiverne, således den enkelte virksomhed til stadighed har fornøden kreditfaciliteter på markedsvilkår.