Vi spænder bredt indenfor rådgivning til erhvervslivet

Agentforhold

Handelsagentens opgave er at virke for salg af agenturgivers produkter. Handelsagenten modtager provision for sit salg, men er i modsætning til almindelige sælgere ikke ansat af agenturgiver.

Læs mere Arrow right Created with Sketch.
Almene boligorganisationer

Almene boligorganisationer er undergivet særlige retsregler, herunder almenboligloven og almenlejeloven. De har et beboerdemokratiske element, der sikrer, at beboerne har afgørende indflydelse.

Læs mere Arrow right Created with Sketch.
Ejendomsadministration

Administration af ejendomme er ét af vore specialer, herunder både udlejnings-, ejerlejligheds- og andelsejendomme.

Læs mere Arrow right Created with Sketch.
Entrepriseret

Entrepriseretten omfatter bl.a. nyopførsler og projektudvikling, ombygninger, renoveringer, byggeledelse, mangler, ansvar m.v.
Vi yder rådgivning til såvel entreprenører, bygherrer, arkitekter samt ingeniører.

Læs mere Arrow right Created with Sketch.
Erhvervslejeret

Vi har ekspertise i udfærdigelse af erhvervslejekontrakter med de mange forskellige nuancer afhængig af ejendomstype/lejemålstype. Vi hjælper også med bl.a. finansieringsmæssige forhold og ved uenigheder mellem lejer og udlejer.

Læs mere Arrow right Created with Sketch.
EU ret

EU’s lovgivende institutioner udsteder regler, der har stor betydning for danskere og øvrige EU-borgere. I kraft af sit omfang og ofte direkte anvendelighed i Danmark, er EU-retten klart det mest betydningsfulde internationale indslag i dansk ret.

Læs mere Arrow right Created with Sketch.
Finansiering

Selvstændighedskulturen er udbredt i vores del af landet. Tilstrækkelig finansiering, herunder afklaring i forhold til fx kaution eller pant, er én af de væsentligste faktorer og forudsætninger for at udvikle ideer med succes.

Læs mere Arrow right Created with Sketch.
Franchise

Franchise er den forretningsform, hvor en virksomhed drives efter et ensartet koncept. Dette giver flere fordele for både franchisetagere og franchisegivere.

Læs mere Arrow right Created with Sketch.
Frivillig akkord

Hvis et selskab er kommet i økonomiske vanskeligheder, er der eventuelt andre muligheder end rekonstruktion eller konkurs.

Læs mere Arrow right Created with Sketch.
Immaterialret

Irritation ved at andre misbruger ens enerettigheder - som fx patenter, brands og varemærker - er forståelig. Vi medvirker vi til registrering af enerettigheder på såvel nationalt som internationalt plan.

Læs mere Arrow right Created with Sketch.
Inkasso og fogedret

Vi har mange års erfaring i inkassovirksomhed, og vi yder hurtig og professionel assistance med inddrivelse af udestående fordringer.

Læs mere Arrow right Created with Sketch.
Insolvensret

Insolvensret er en samlebetegnelse for de regler, der gælder, hvis en virksomhed eller en person kommer i økonomiske vanskeligheder.

Læs mere Arrow right Created with Sketch.
IT ret

Vi yder service med gennemgang og udformning af IT kontrakter samt rådgiver indenfor IT retten om aftaleindgåelse, ansvarsforhold, erstatningskrav og øvrige IT relaterede forhold.

Læs mere Arrow right Created with Sketch.
Iværksætteri

For os er iværksætteri dagligdag præget af ansvarlighed, ærlighed, arbejdsomhed, vedholdenhed, respekt og snilde. Vi har været med til at igangsætte et meget stort antal virksomheder til gavn for byen og regionen.

Læs mere Arrow right Created with Sketch.
Konkurrenceret

Vi rådgiver om de konkurrenceretlige regler ved virksomhedsoverdragelser, fusioner og joint ventures m.m. samt i forbindelse med udformning af kontrakter - både i relation til dansk ret og EU ret.

Læs mere Arrow right Created with Sketch.
Markedsføringsret

Reglerne regulerer bl.a. hvordan virksomheder skal forholde sig markedsføringsmæssigt og beskyttelse af erhvervshemmeligheder.

Læs mere Arrow right Created with Sketch.
Retssager

Vi kan alle blive part i en retssag. Det kan være afgørende for sagen at have en kompetent advokat ved sin side.

Læs mere Arrow right Created with Sketch.
Rådgivning af erhvervsvirksomheder

Både enkeltmandsvirksomheder og selskaber uanset størrelse har brug for rådgivning om juridiske og forretningsmæssige forhold, herunder i forbindelse med opstart, kontraktforhold, retssager, forhandlinger m.m.

Læs mere Arrow right Created with Sketch.
Selskabsledelse og bestyrelsesarbejde

Ledelsespligten omfatter bl.a. pligten til at varetage virksomhedens, ejernes og medarbejdernes interesser.
En professional bestyrelse kan ofte gavne virksomheder, der drives i selskabsform.

Læs mere Arrow right Created with Sketch.
Selskabsret

Med en gennemtænkt virksomhedskonstruktion har ejerne og lederne af den enkelte virksomhed mulighed for at ændre og udvikle virksomheden til gavn og glæde for ejerkredsen, ledelsen, medarbejderne og kunderne.

Læs mere Arrow right Created with Sketch.
Skat

Skat spiller en stor rolle i dagligdagen, ikke mindst i forbindelse med virksomheders økonomiske beslutninger.

Læs mere Arrow right Created with Sketch.
Tinglysning

Tinglysningsmæssig ekspedition involverer ofte store værdier, fx rettigheder over fast ejendom. Vi har kompetence og erfaring til at opnå et godt resultat.

Læs mere Arrow right Created with Sketch.
Transportret

Vi yder rådgivning i sager vedrørende nationale og internationale transporter - både når skaden er opstået, men også forudgående i forbindelse med indgåelse af transportaftaler.

Læs mere Arrow right Created with Sketch.
Udbud

Vi yder rådgivning vedrørende tilbudslovgivningen og EU-udbudsreglerne, hvor ukorrekt anvendelse af regelsættene kan få betydelige konsekvenser for aktørerne.

Læs mere Arrow right Created with Sketch.
Virksomhedsoverdragelse

Virksomhedsoverdragelser er en naturlig proces i udviklingen af virksomheder, men processen indeholder mange faldgruber og problemstillinger, som nødvendigvis skal afklares.

Læs mere Arrow right Created with Sketch.
Voldgift

Ved voldgift løses en tvist lidt anerledes end ved de civile domstole, hvilket i flere tilfælde er fordelagtigt.

Læs mere Arrow right Created with Sketch.
Whistleblowerordninger

For mange virksomheder er det blevet lovpligtigt at etablere en intern whistleblowerordning, hvor medarbejderne kan indberette mistanke om alvorlige lovovertrædelser og øvrige forhold.

Læs mere Arrow right Created with Sketch.