Privatrettet  advokat 

 

Advokatfirmaet Thuesen Bødker & Jæger søger en ambitiøs advokat, der er specialiseret indenfor familie- og arveretten – gerne med møderet for Landsretten eller ambitioner om samme. 

Vi overvejer endvidere, at stillingen kan tilbydes til en 3. års advokatfuldmægtig med dokumenteret erfaring og interesse for privatretten og er således ikke afvisende for fortrolig dialog og forventningsafstemning om mulighederne for den rette profil.

Uanset din anciennitet er det vores klare forventning, at du er ambitiøs, engageret og ansvarsbevidst og har ambitioner om lyst til – på sigt – at overtage nedenstående forretningsområder.

Om dig

Du

  • har erfaring med dødsboer – herunder bobestyrerbehandling, fast ejendom i forhold til forbrugere, tinglysning, ægtepagter/testamenter, separation/skilsmisse/bodeling og forældreansvarssager
  • er udadvendt med en udpræget forretningsmæssig og akkvisitiv DNA-profil, idet vi gerne ser, at du en har interesse i markedsføringsdelen af ovennævnte fagområder med henblik på at vækste forretningen og egen portefølje med spændende klienter
  • som anført har du gerne møderet for Landsretten. Har du endnu ikke møderet for Landsretten, forventer vi, at du på sigt erhverver dette – vi er naturligvis behjælpelig med prøvesager i den forbindelse

Du er således forretningsorienteret, har et højt fagligt niveau med fokus på klienten og er god til at kommunikere med klienter, samarbejdspartnere og kolleger. Dertil behersker du dansk i skrift og tale.

Vi søger den langsigtede og varige relation, og for den rette profil er der mulighed for partnerskab.

Advokatfirmaet Thuesen Bødker & Jæger prioriterer lokal tilknytning højt, og du må påregne at skulle bosætte dig i området i og omkring Esbjerg.

 Vi tilbyder

Ordentlige ansættelses- og aflønningsvilkår, hvori vi forestiller os, at der skal indgå rimelige præstationskrav og en bonusordning.

Der skal være plads til familielivet ved siden af jobbet, derfor tilbyder vi attraktive og fleksible arbejdsvilkår med ”frihed under ansvar” – herunder delvist hjemmearbejde samt sundheds- og pensionsordning.

Du bliver del af et uformelt og dynamisk team og vil naturligt og indledningsvist få mulighed for sparring med de advokater, der p.t. arbejder inden for det privatretlige område.

Derudover er Advokatfirmaet Thuesen Bødker & Jæger medlem af Danske Boligadvokater, Danske Arverets advokater og Danske Familie Advokater og tilbyder derudover efteruddannelse og relevante kurser hos gængse kursusudbydere.

Om Advokatfirmaet Thuesen Bødker & Jæger

Under mottoet ”Faglig kvalitet og sund fornuft” finder du os, Advokatfirmaet Thuesen Bødker & Jæger.

Vi har fokus på den gode kvalitet fremfor ”smarte løsninger” og er en velkonsolideret og velrenommeret advokatvirksomhed med mere end 100 års historie. Vi har et særdeles solidt fundament med både lokale og nationale klienter både inden for det erhvervs- og privatretlige segment. Vores advokater har brede juridiske kompetencer og dyb specialviden og kan derfor rådgive på et højt fagligt og etisk niveau inden for deres særlige fagområder hver især.

Opstart og vilkår

Snarest muligt og efter nærmere aftale.

Henvendelse skal ske til advokat Peter Boe Christensen, pbc@tblaw.dk, direkte tlf.nr. 79125440.