jb

Jørgen Brammer

Partner / advokat (H)

Partner i Advokatfirmaet Arnen siden 1995 og i Thuesen Bødker & Jæger siden 2006. Ekspertise indenfor primært projektudvikling samt virksomhedsoverdragelser og -omdannelser, men bredt beskæftiget med erhvervsretlige forhold.

Uddannelse

1985

Cand. Jur. Kbh. Universitet

1988

Advokatbestalling

1995

Partner Arnen Advokatfirma

2006

Partner Thuesen Bødker & Jæger

Møderet for Højesteret

Sprog

Dansk og engelsk

Tillidshverv, medlemskaber, 
undervisning m.v.

Diverse bestyrelsesposter