Selskabsret

Rationel økonomisk drift af en erhvervsvirksomhed fordrer en hensigtsmæssig juridisk organisation af virksomheden. Selskabsretten med dens muligheder for forskellige selskabsdannelser regulerer dette retsforhold.

Med en gennemtænkt virksomhedskonstruktion har ejerne og lederne af den enkelte virksomhed mulighed for at ændre og udvikle virksomheden til gavn og glæde for ejerkredsen, ledelsen, medarbejderne og kunderne.

Advokatfirmaet Thuesen Bødker & Jæger har betydelig ledelsesmæssig erfaring i bestyrelsesregi, ligesom advokatfirmaet rådgivningsmæssigt er og har været med til at udvikle et betydeligt antal virksomheder indenfor såvel handel, håndværk, produktion som IT-branchen i vores region helt fra Esbjergs etablering.

Mangler du juridisk rådgivning indenfor selskabsretten vil du hos Thuesen Bødker & Jæger møde erfarne rådgivere, som vil kunne rådgive dig om netop din virksomheds behov.