Forbrugerret og låneforhold

Forbrugerret

Forbrugerret er en samlet betegnelse for de regler som gælder om forholdet mellem, på den ene side detailhandel, håndværkere, liberale erhverv og servicefag, og på den anden side forbrugerne.

Forbrugerretten sætter rammerne for den professionelle handlendes vilkår for afsætning overfor den almindelige forbruger.

I det senest årti er omfanget af regler vokset betydeligt, som følge af en øget EU-retlig regulering. Der er blandt andet en lang række formkrav og frister der skal være opfyldt, for at den erhvervsdrivende kan støtte ret på en aftale indgået med en forbruger. Manglende iagttagelse af reglerne vil i mange tilfælde medføre at den erhvervsdrivende mister sit krav.

Thuesen Bødker & Jæger er i den forbindelse klar til at yde både forbruger og erhvervsdrivende rådgivning om hvorledes de juridisk begår sig i markedet, samt hvorledes de står, når de handler med hinanden.

De områder man som handlende eller udbyder af serviceydelser oftest kommer i berøring med er reglerne på området for markedsføring, kreditaftaleret, forhold til diverse klagenævn, reklamationer over produkter og ydelser og inkassation af skyldige beløb hos forbrugeren.

Vi er hos Thuesen Bødker & Jæger altid parat til at hjælpe med spørgsmål indenfor forbrugerrettens område.

Låneforhold

Særligt i forbindelse med forbrugeres køb af varer på kredit samt forbrugeres optagelse af lån i f.eks. pengeinstitut og finansieringsselskab m.v. opstiller kreditaftaleloven en lang række regler.

Loven fastsætter blandt andet regler for gyldigheden af et ejendomsforhold, konsekvenserne af, at forbrugeren ikke meddeles de fornødne oplysninger i forbindelse med en låneaftales indgåelse m.v. Konsekvenserne af reglernes manglende overholdelse kan eksempelvis være, at et ejendomsforbehold mister sin gyldighed, eller at kreditor ikke kan kræve sine omkostninger dækket, hvorfor det, hvad enten man er forbruger eller kreditor, er vigtigt at være opmærksom på, om betingelserne i kreditaftaleloven er opfyldt.

En korrekt udarbejdet kontrakt er således en forudsætning for, at der ikke opstår problemer i relation til manglende overholdelse af kreditaftalelovens regler.