Tinglysning

Tinglysning sikrer rettigheder over fast ejendom og visse rettigheder over andelsboliger, motorkøretøjer mm. Uden tinglysning risikerer du, at dine rettighed kan fortrænges af andre.

Tinglysning er samtidig en kæmpe indtægtskilde for staten i form af %-afgift (stempel) og tinglysningsafgift.

 

Tinglysningsmæssig ekspedition involverer ofte store værdier.

Tinglysningen er blevet ændret fra papirbaseret system til udelukkende at foregå elektronisk. Ændringen gav anledning til store problemer, og på en række områder giver det elektroniske system fortsat anledning til en række udfordringer, som gør, at tinglysning er meget besværlig, tidskrævende og omkostningstung.

Hos Thuesen Bødker & Jæger foretager vi mange tinglysningsekspeditioner og har betydelig erfaring inden for de fleste tinglysningsområder.

Særligt ved mere komplicerede ekspeditioner er det vigtigt tidligt i forløbet at lægge en slagplan, så opgaven gribes rigtigt an.

Kontakt os – vi har kompetence og erfaring til at opnå et godt resultat.