Dødsbobehandling 

Når der indtræffer et dødsfald i familien, er det vigtigt ikke kun at lade følelserne styre handlingerne, men også tænke fornuftmæssigt.

I forbindelse med dødsfald er det fx meget vigtigt at tage stilling til, på hvilken måde boet skal behandles - det er langt fra altid givet, at fx uskiftet bo er hensigtsmæssigt. I mange tilfælde vil det være muligt for en efterlevende ægtefælle at træffe andre og mere hensigtsmæssige valg.

Der er også en lang række skattemæssige forhold, som man skal være opmærksom på.

Vi har ekspertise til at rådgive omkring disse forhold, og bistår med de nødvendige praktiske ting. Det er lagt mere besværligt at behandle et dødsbo, end de fleste forestiller sig.

Vi forestår gerne kontakten til alle myndigheder, således at de efterladte helt bliver fri for at skulle i kontakt med skifteret, skattevæsen m.m.