Frivillig akkord

Hvis et selskab er kommet i økonomiske vanskeligheder, er der andre muligheder end rekonstruktion eller konkurs.

Vi kan forsøge at hjælpe med gennemførsel af en frivillig betalingsordning med kreditorerne, typisk enten ved

  • betaling af et engangsbeløb til fordeling mellem kreditorerne forholdsmæssigt, eller
  • ved indbetaling månedsvis til udlodning en gang årligt, typisk i 5 år.

En sådan ordning forudsætter selvfølgelig en gennemgribende gennemgang af betalingsevnen samt alle kreditorers tiltrædelse.