Insolvensret

Insolvensret er en samlebetegnelse for de regler, der gælder, hvis en virksomhed eller en person kommer i økonomiske vanskeligheder.

Hos Thuesen Bødker & Jæger har vi stor indsigt og praktisk erfaring på området, såvel fagligt som kommercielt, hvilket gør, at vi i enhver situation kan finde den mest optimale løsning.

 

Advokaterne i insolvensafdelingen hos Thuesen Bødker & Jæger er kendetegnet ved at have en meget kommerciel og løsningsorienteret tilgang til sagerne.

Rekonstruktion

En rekonstruktion af virksomheden sigter på, at virksomheden overlever og kører videre. En rekonstruktion kan bl.a. bestå af en akkord (nedsættelse af gælden), henstand med betaling og virksomhedsoverdragelse. En rekonstruktion kan foregå såvel i retligt regi (tvangsakkord) som på frivillig basis (frivillig akkord).

Mulighederne for en rekonstruktion bør altid afdækkes, forinden en virksomhed begæres konkurs.

Hos Advokatfirmaet Thuesen Bødker & Jæger har vi mange års erfaring med at rekonstruere virksomheder. Vi er løbende opdateret med den seneste viden, ligesom vi underviser i insolvensretlige emner på universitetsuddannelser rundt omkring i Danmark.

Konkurs

Er en rekonstruktion af virksomheden ikke mulig, er konkurs som oftest den sidste udvej. En konkurs er et samlet opgør med alle virksomhedens kreditorer og indebærer en realisation af virksomhedens aktiver.

Advokaterne i Thuesen Bødker & Jægers afdeling for insolvensret har stor erfaring med at agere som kurator i konkursboer. Sagsbehandlingen er kendetegnet ved at være grundig og effektiv, således at konkursbehandlingen ikke varer længere end højest nødvendigt til gavn for både skyldner og kreditorer.

Vi er løbende opdateret med den seneste viden, ligesom vi underviser i insolvensretlige emner på universitetsuddannelser rundt omkring i Danmark.

Kreditorinteresser

Thuesen Bødker & Jæger har i mange år repræsenteret virksomheder, pengeinstitutter og privatpersoner, som har krav mod insolvente virksomheder eller insolvente personer.

I den forbindelse yder vi bistand til kreditorer i relation til:

  • Rådgivning af kreditorer i relation til retsstilling i forhold til den insolvente virksomhed, herunder forhandling, indgåelse af aftaler mv.
  • Sikring af aktiver, herunder mulighed for pantsætning. 
  • Anmeldelse af tilgodehavender.
  • Bistand i forbindelse med førelse af omstødelsessager.