Selskabsledelse og bestyrelsesarbejde

Selskabsledelse

Selskabsledelse er en disciplin, hvor ærlighed, pligtopfyldelse, ansvarlighed, forudseenhed, respekt og kompetence er nødvendige forudsætninger.

Ledelsespligten i virksomheder omfatter mange aspekter, men kan med beskedne ord beskrives som pligten til at varetage virksomhedens, ejernes, medarbejdernes og eventuelt finansiers økonomiske interesser.

Manglende forståelse af begrebet "uenighed gør stærk" og manglende integritet - som gør at virksomheden kan træffe de nødvendige og rigtige beslutninger også i pressede situationer - har kostet mange virksomheder eksistensen.

Det er derfor vigtigt, at virksomheden vælger den rigtige ledelse og de rigtige rådgivere.

Bestyrelsesarbejde

Virksomheder, der drives i selskabsform, vil med fordel profitere af at have en helt eller delvis professionel bestyrelse, der kan agere til gavn for virksomheden.

I mange tilfælde vil det være naturligt, at selskabets advokat indtræder i bestyrelsen, hvilket vil kunne bidrage til at muligheder og problemstillinger straks identificeres.