Agentforhold

Som led i tilrettelæggelsen af en hensigtsmæssig salgsorganisation bør du overveje muligheden for at gøre brug af handelsagent.

Handelsagentens opgave er at virke for salg af agenturgivers produkter. Handelsagenten modtager provision for sit salg, men er i modsætning til almindelige sælgere og repræsentanter ikke ansat hos agenturgiver, og agenturgiver har derfor ikke sædvanlige arbejdsgiverforpligtelser og beføjelser overfor agenten.

Udarbejdelse af handelsagentkontrakter kræver en nøje regulering, ligesom handelsagentkontrakter ofte er af international karakter.