fa

Finn Andersen

Partner / Advokat (H)

Partner siden 1999 med kompetencer indenfor bl.a. retssager (civile- og straffesager), selskabsret, bestyrelsesarbejde, køb og salg af erhvervsejendomme og ejerboliger, virksomhedsoverdragelser, udbudsretlige forhold samt familie-/arveret i bred forstand.

Uddannelse

1982

Cand. Jur. Aarhus Universitet

1985

Advokatbestalling

1986

Partner Jæger & Rambusch

1999

Partner Thuesen Bødker & Jæger

Møderet for Højesteret

Sprog

Dansk og engelsk

Tillidshverv, medlemskaber, 
undervisning m.v.

Beneficeret

Medlem af Danske BOLIGadvokater

Medlem af Danske Familieadvokater

Diverse bestyrelsesposter

Sekretærer