Profil

Udviklingen i det danske og internationale samfund, og i særdeleshed omfanget af ny lovgivning, stiller flere krav til specialistviden hos de enkelte advokater.

For at matche udviklingen og yde en optimal og engageret rådgivning lader Thuesen Bødker & Jæger den enkelte opgave vælge den konkrete advokat, der besidder den fornødne specialviden. Vi betragter os derfor som en enhed, hvor den enkelte kunde vil kunne komme i kontakt med flere af vores advokater. Det, oplever vi, giver den bedste servicering af vore kunder.

Advokatfirmaet Thuesen Bødker & Jæger beskæftiger sig med en bred vifte af juraens forskellige emner med hovedvægten lagt på erhvervslivets forhold, hvor det tilstræbes, at alle advokater arbejder med procedure inden for deres særlige fagområder.

Rådgivning betragter vi som et spørgsmål om kvalitet og pris - ikke omvendt! Vi ønsker at være med til at afstikke retningslinier for kvalitet mere end for prisniveau. Derfor leverer vi heller ikke “smarte” løsninger.