Almene boligsorganisationer

Vi har i gennem mange årtier ydet rådgivning til en række større almene boligorganisationer.

Retsregler

Almene boligorganisationer er undergivet særlige retsregler.

Almene boligorganisationer adskiller sig endvidere fra andre virksomheder ved det beboerdemokratiske element, der sikrer, at beboerne har afgørende indflydelse.

Kvalifikationer

Vi har gennem mange års virke indenfor dette område opnået en dybtgående indsigt i, hvorledes en almen boligorganisation fungerer, og alle relevante retsregler kendes ned i mindste detalje. Dette sikrer, at vi kan yde en kvalificeret, hurtig og sikker rådgivning indenfor alle facetter af almene boligorganisationers virkeområder.

Assistancen omfatter typisk - uden at være begrænset hertil:

  • Lejeretlige spørgsmål, herunder inkassering af husleje, beboerklagenævnssager og boligretssager. 
  • Kontraktsforhandlinger og udfærdigelse af kontrakter om mangeartede retsforhold. 
  • Udarbejdelse af ansøgninger til myndighederne. 
  • Ansættelsesforhold. 
  • Køb og salg af fast ejendom. 
  • Byggesager og entrepriseforhold. 
  • Tvistigheder, herunder forligsforhandlinger, retssagsbehandling og voldgift. 
  • Organisationsforhold, beboerdemokrati og dirigenthverv.

 

Alle relevante retsregler kendes ned i mindste detalje, hvilket sikrer en hurtig og yderst kvalificeret rådgivning.