se

Søren Ellerbæk

Partner / advokat (L)

Partner siden 1999 med kompetencer indenfor lejeret, særligt erhvervslejeret, køb/salg af udlejningsejendomme, virksomhedsoverdragelser, selskabsret, særligt ejeraftaler, administration af fast ejendom, praksiskøb/-salg læger/tandlæger og franchiseaftaler

Uddannelse

1991

Cand. Jur. Aarhus Universitet

1994

Advokatbestalling

1999

Partner Thuesen Bødker & Jæger

Møderet for Landsretten

Sprog

Dansk, engelsk og tysk

Tillidshverv, medlemskaber, 
undervisning m.v.

Diverse bestyrelsesposter

Næstformand i Udlejerforeningen Esbjerg