Strafferet

Straffesager nyder stor opmærksomhed både i pressen og hos politikerne. Lovgivningen går kun en vej: stadigt mere hårde straffe. Bliver du sigtet eller tiltalt i en straffesag, er der derfor alt mulig grund til at søge kvalificeret hjælp.

Advokatfirmaet Thuesen Bødker & Jæger behandler løbende et særdeles stort antal straffesager og firmaet har altid haft flere beneficerede advokater.

Vi tilbyder vores ekspertise, hvad enten du er sigtet for drab eller ren bagatelagtige forhold.

Vi behandler også løbende et betydeligt antal særlovssager, hvorved forstås fx overtrædelse af skattelovgivningen, våbenloven, regler om fiskeri eller noget helt andet.

Vi kan trække på både årelange erfaringer fra anklagemyndigheden og i advokatbranchen, og kan rådgive om alle typer lovovertrædelser på meget højt niveau.

 

Da vi også beskæftiger os med andet end straffesager, kan vi vurdere sagerne ud fra en helhedsbetragtning og på tilsvarende højt plan rådgive om afledte forhold som erstatningsspørgsmål, skilsmisse, tvangsfjernelse og andre stærkt belastende forhold, der kan følge i kølvandet på en straffesag.

Vi behandler sager om personskader og rådgiver de forurettede straffesager, så vi kender alle aspekter og problemer, der kan opstå i en straffesag. Vi står altid til rådighed for en drøftelse af, om du bør have en forsvarer til at hjælpe dig eller ej.

Thuesen Bødker & Jæger har den principielle holdning, at sager føres i retten og ikke i pressen. Du vil derfor ikke se os i nyhederne, hvor vi profilerer os selv på bekostning af din sag.

 

Vi koncentrer vort arbejde om at hjælpe dig, hvor det tæller: i retten.

Bliver du sigtet i en straffesag bør du kontakte os hurtigst muligt og inden du afhøres af politiet. I alt for mange tilfælde ser vi, at klienter under pres lader sig afhøre og siger noget forkert i god mening.

Hvis du bliver dømt i en straffesag skal du selv betale omkostningerne til din advokat, men det kan stadig være dumt at vente for længe med at kontakte advokaten.