Udbudsret

Advokatfirmaet Thuesen Bødker & Jæger yder rådgivning til såvel private som ordregivende offentlige virksomheder.

Vi har et solidt kendskab til udbudsreglerne – både gældende EU-udbudsregler som de danske regler i bl.a. udbudsloven og tilbudsloven. Indsigt i disse komplekse regelsæt er central, idet en ukorrekt anvendelse af regelsættene kan få betydelige konsekvenser for aktørerne – eksempelvis risikerer en udbyder, at et udbud skal gennemføres på ny med forsinkelse til følge, ligesom manglende overholdelse af reglerne er såvel straf- som erstatningssanktioneret.

Vor rådgivning kan være i form af telefoniske eller skriftlige besvarelser af enkeltstående spørgsmål, afgivelse af større responsa vedrørende udbudsretlige problemstillinger samt medvirken i forbindelse med gennemførelse af udbud og afgivelse af tilbud. Vi har en kommerciel tilgang til – og indsigt i – de udbudsretlige forhold, der ofte også forudsætter en faglig ekspertise inden for entrepriseretten.

Advokatfirmaet Thuesen Bødker & Jæger fører endvidere sager ved Klagenævnet for Udbud samt ved domstolene om udbudsretlige forhold.