Immaterialret

Omsætning af åndens arbejde til økonomiske gevinst har i vores samfund årelang tradition.

Irritation ved at andre misbruger de opnåede enerettigheder er forståelig. Du bør derfor være opmærksom på mulighederne for sikring af dine enerettigheder, således erstatningssager og tvister måske på internationalt plan undgås. Det kan være indenfor design, brands og varemærker, patenter, brugsmodel- eller ophavsrettigheder.

Vi tilbyder dig vores assistance i forbindelse med eksempelvis

  • registrering af enerettigheder på såvel nationalt som internationalt plan.
  • konfliktsituationer i forbindelse med krænkelse/misbrug af rettigheder.