Erhvervslejeret

Indenfor erhvervslejeretten deltager vi som rådgiver og sparringspartner for såvel lejere som udlejere, herunder

  • lejeretlig due diligence i forbindelse med indgåelse af erhvervslejekontrakter,
  • finansieringsmæssige forhold,
  • genforhandlinger vedr. markedsleje, 
  • andre forhold, der opstår i lejeperioden samt ved lejemåls ophør.

Vi har erfaring og ekspertise i udfærdigelse af erhvervslejekontrakter med de mange forskellige nuancer, der skal iagttages afhængig af ejendomstype/lejemålstype.

Ved uenighed parterne imellem rådgiver vi om løsningsmuligheder, og kan sagen ikke løses, er vi selvfølgelig parate til at føre sagen, hvad enten det er i huslejenævnet eller boligretten.

 

Vi har erfaring og ekspertise i udfærdigelse af erhvervslejekontrakter med de mange forskellige nuancer, der skal iagttages afhængig af ejendomstype/lejemålstype.