Rådgivning af erhvervsvirksomheder

Rådgivning om erhvervsretlige forhold er et kerneforretningsområde for Advokatfirmaet Thuesen Bødker & Jæger.

Opstart af/nystartede virksomheder

Uanset om du overvejer at starte virksomhed eller er en nystartet virksomhed, har du brug for generel rådgivning om juridiske og forretningsmæssige forhold.

I startfasen er der brug for rådgivning om hvilken virksomhedsform, der vil være mest hensigtsmæssig, herunder i forhold til skatte- og hæftelsesmæssige forhold, og der vil også i denne fase skulle indgås en række kontrakter, der vil få betydning for virksomheden i mange år fremover.

Etablerede virksomheder

Etablerede virksomheder har behov for rådgivning og sparring med en advokat, der kender virksomheden. Det gælder hvad enten der er tale en mindre enkeltmandsvirksomhed eller selskaber uanset størrelse.

Den etablerede virksomhed har kontinuerligt behov for at indgå kontraktsforhold med samarbejdspartnere, leverandører og kunder, hvor inddragelse af advokaten på et tidligt stade i forhandlingerne ofte vil føre til, at der tilføres virksomheden en betydelig merværdi, fordi virksomheden opnår en bedre retsstilling, og fordi der opnås en klarhed om kontrakter, således at tids- og omkostningskrævende retssager kan undgås.

Bliver virksomheden alligevel involveret i en tvist, vil advokaten, der kender virksomheden, kunne bistå med at søge sagen løst i første omgang via forligsforhandlinger, og hvis disse ender resultatløse via repræsentation ved de almindelige domstole - om nødvendigt ved Højesteret - eller ved voldgift.

Virksomheder, der drives i selskabsform, vil med fordel profitere af at have en helt eller delvis professionel bestyrelse, der kan agere til gavn for virksomheden, og det vil i mange tilfælde være naturligt, at selskabets advokat indtræder heri, hvilket vil kunne bidrage til at muligheder og problemstillinger straks identificeres.