November03 web

Stefan Schønemann Jakobsen

Partner / advokat (H)

Partner siden 2014 med kompetencer indenfor bl.a. retssager (både civile og straffesager), tvister om fast ejendom, erstatning, samlivsophævelse samt tvangsfjernelse. Beneficeret forsvarer ved Retten i Esbjerg og Vestre Landsret.

Uddannelse

1994

Cand. Jur. Aarhus Universitet

1994-1998

ToldSkat

1998-2008

Justitsministeriet (diverse stillinger i Anklagemyndigheden)

2001

Advokatbestalling

2014

Partner Thuesen Bødker & Jæger

Møderet for Højeste Ret

Sprog

Dansk, engelsk og tysk

Tillidshverv, medlemskaber, undervisning m.v.

 Beneficeret

Bestyrelsesmedlem i Landsforeningen af Forsvarsadvokater

Medlem af Danske Familieadvokater