Lejeret

Lejelovgivningen er meget kompliceret. Vi besidder - ikraft af vor ejendomsadministration - specialistviden indenfor bl.a. reglerne om omkostningsbestemt husleje.

Vi har desuden udarbejdet utallige lejekontrakter inden for de forskellige ejendomstyper:

  • Omkostningsbestemt husleje
  • Småejendomme
  • Ejendomme med fri lejedannelse

Vi rådgiver både lejere som udlejere, herunder om hvilke lejekontrakter der skal anvendes indenfor de nævnte ejendomstyper samt den konkrete udarbejdelse af disse.