Byggeri

Inden for entrepriseretten yder vi rådgivning til såvel entreprenører, bygherrer, arkitekter og ingeniører.

Vi yder assistance inden for bygge- og anlægssektoren i forbindelse med bl.a.

  • nyopførsler og projektudvikling,
  • ombygninger,
  • renoveringer,
  • byggeledelse,
  • mangler,
  • ansvar m.v.

 

Rådgivningen vedrører eksempelvis finansierings- og garantiforhold, udarbejdelse og gennemgang af entreprisekontrakter samt deltagelse i kontraktforhandlinger.

 Rådgivningen omfatter bl.a. reglerne i AB 92, ABT 93, ABR 89 samt AB-Forbruger. ”Grænsefladerne” imellem entrepriseretten og udbudsretten er også en del af vor ekspertise og rådgivningsfelt.

Som en naturlig del af vor assistancen giver vi også møde for vore klienter i rets- og voldgiftssager i entrepriseretlige tvister.