Retssager

Vi kan alle blive part i en retssag. Danske Domstole behandler sagerne objektivt og på et højt fagligt niveau, men det kan stadig være afgørende for sagen at have en kompetent advokat ved sin side.

Småsagsproces

En del retssager - typisk når det drejer sig om mindre end kr. 50.000,00 - kører under den såkaldte småsagsproces. Her bør man overveje, om man vil anvende advokat, da man ofte vil få udførlig vejledning af retten, og omkostningerne til advokat kan stå i misforhold til sagens størrelse.

Almindelig retssag

Hvis der er tale om en "almindelig" retssag gælder der imidlertid en række ikke helt ukomplicerede regler for, hvordan sagen forløber. Udfaldet af en retssag kan afhænge af, at man får grebet tingene rigtigt an og i rette tid - helt uanset om man faktisk har ret.

Det kan være dyrt at være part i en retssag, hvorfor en stor del af advokatens rådgivning derfor også består i at vejlede om forlig, at vurdere udsigten til medhold (procesrisikoen) og undersøge, om der kan søges fri proces eller der er retshjælpsdækning i et forsikringsselskab.

 

Det altid et godt råd, at få sin advokat til at vurdere, hvordan en retssag skal gribes an.

Advokatfirmaet Thuesen Bødker & Jæger har igennem flere generationer haft procedure - det at føre retssager - som et helt centralt arbejdsområde, og vore advokater har en betydelig erfaring i retssager for både byretter, landsretter og Højesteret.

Vore kontaktpersoner indenfor det emne, som sagen vedrører, kan rådgive nærmere og eventuelt henvise til den af vore advokater, som vurderes at kunne behandle netop denne sag optimalt.