Voldgift

I mange konfliktsituationer har parterne valgt at få løst deres tvist gennem voldgift, idet konfliktsituationen bedst løses uden offentlig medies bevågenhed.

 

Der er et generelt sæt spilleregler i voldgiftsloven, som er lidt anerledes end den civile retspleje.

I andre tilfælde kan der være generelle bestemmelser om voldgift f.eks. entreprise, hvor voldgiftsreglerne skal følges.

Hvor dette er nødvendigt, kan Advokatfirmaet Thuesen Bødker & Jæger være behjælpelig med løsning af tvisten gennem voldgift.