Ejendomsadministration

 

En aftale med os kan hurtigt betale sig. Kontakt os gerne for at høre mere.

Administration af ejendomme - det være sig udlejnings-, ejerlejligheds- og andelsejendomme er ét af vore specialer.

Vi har etableret en særlig afdeling, der dels administrerer udlejningsejendomme inklusiv de omfattende juridiske og praktiske opgaver, der er forbundet hermed, dels varetager den overordnede juridiske såvel som praktiske drift af ejerforeninger med tilhørende ejerlejligheder og andelsboligforeninger.

Vores opgaver består bl.a. af

  • bogføring for foreningerne
  • deltagelse i bestyrelsesmøder
  • deltagelse i generalforsamlinger
  • kontakt til viceværter, forsikringsselskaber m.v.
  • I boligudlejningsejendomme har vi endvidere kontakten til lejerne, opkræver husleje, koordinerer fraflytningssyn m.v.

Baseret på den store erfaring vi har opnået på området, kan vi tilbyde dig kompetent og praktisk administration af både udlejningsejendomme, ejerforeninger og andelsboligforeninger. Derved spares kostbar tid, samtidig med at “fælderne” undgås. Kontakt os og hør mere.