EU ret

Som virksomhed, offentlig institution, organisation eller dansk statsborger har du såvel rettigheder og forpligtelser, der er afledt af EU-reglerne.

EU-retskilderne samt fortolkning og anvendelse af disse er i dag central inden for de fleste juridiske discipliner. Kendskab både til de skrevne regler (EU-traktaten, forordninger og direktiver m.v) og EU-domstolens retspraksis er således ofte en væsentlig faktor, når der skal ydes juridisk rådgivning og sparring.

Hos Thuesen Bødker & Jæger inddrages EU-retten i relevant omfang - både indenfor vor erhvervsmæssige rådgivning og sparring, som på det privatretlige og offentligretlige plan.