Projektudvikling

Udvikling af en ejendom strækker sig over perioden, fra kunden skaffer sig dispositionsret over eller køber en ejendom - typisk med henblik på nedrivning eller ombygning til andet formål - til efterfølgende salg enten til en bruger eller en investor.

Købet

Projektudvikling involverer advokater i forbindelse med købet, herunder i forbindelse med undersøgelse af og rådgivning omkring bl.a.

 • Planmæssige forhold
 • Forurening
 • Udhandling af lejere
 • Finansiering
 • Forhandlinger med sælger
 • Skattemæssige forhold

Byggeriet

I forbindelse med byggeriet ydes rådgivning omkring eksempelvis

 • Entrepriseretlige forhold
 • Opdeling i ejerlejligheder
 • Udarbejdelse af servitutter
 • Udarbejdelse af vedtægter etc.

Salget

Ved salget vedrører rådgivningen bl.a.

 • Udarbejdelse af salgsmateriale
 • Forhandling med købere, hvad enten dette er slutbrugere eller investorer

Rådgivning om projektudvikling kræver stor indsigt i og overblik over et kompliceret regelsæt samt ikke mindst viden og interesse for erhvervslivets forhold herunder finansieringsforhold.

Thuesen Bødker & Jæger har stor erfaring indenfor projektudvikling og har i en lang årrække repræsenteret og rådgivet indenfor projektudvikling, såvel lokalt men ikke mindst for landsdækkende projektudviklingsfirmaer.