Vi spænder bredt indenfor privat rådgivning

Dødsbobehandling

Når der indtræffer et dødsfald i familien, er det vigtigt ikke kun at lade følelserne styre handlingerne, men også tænke fornuftmæssigt - bl.a. på hvilken måde boet skal behandles samt overveje skattemæssige forhold.

Læs mere Arrow right Created with Sketch.
Byggeri

Entrepriseretten omfatter bl.a. nyopførsler og projektudvikling, ombygninger, renoveringer, byggeledelse, mangler, ansvar m.v.
Vi yder rådgivning til såvel entreprenører, bygherrer, arkitekter samt ingeniører.

Læs mere Arrow right Created with Sketch.
Erstatning / tilskadekomst

Alle kan komme ud for et uheld på arbejde, i trafikken, som forurettet i en straffesag eller under mere banale omstændigheder. Den rigtige rådgivning kan være af helt afgørende betydning for fremtiden.

Læs mere Arrow right Created with Sketch.
Familie- og arveret

Emnet dækker over flere discipliner, herunder bl.a. testamenter, ægtepagter, samlivsforhold, skilsmisse og børn. Vi har stor ekspertise og mange års erfaring indenfor familie- og arveret.

Læs mere Arrow right Created with Sketch.
Forbrugerret og låneforhold

Emnet omhandler bl.a. reglerne for forholdet mellem fx detailhandel og forbrugere samt køb på kredit og optagelse af lån.

Læs mere Arrow right Created with Sketch.
Forsikringsret

Nogle forsikringer er baseret på standardbetingelser, mens andre kommer i stand efter drøftelser og forhandlinger med forsikringsselskabet. Fælles for dem er imidlertid, at man kun får, hvad man betaler for.

Læs mere Arrow right Created with Sketch.
Immaterialret

Irritation ved at andre misbruger ens enerettigheder - som fx patenter, brands og varemærker - er forståelig. Vi medvirker vi til registrering af enerettigheder på såvel nationalt som internationalt plan.

Læs mere Arrow right Created with Sketch.
Køb og salg af ejerbolig

Køb og salg af en ejerbolig er for private mennesker nogle af de største økonomiske beslutninger, der træffes.

Læs mere Arrow right Created with Sketch.
Lejeret

Vi rådgiver både lejere og udlejere, bl.a. om hvilke lejekontrakter der skal anvendes indenfor de forskellige ejendomstyper samt indenfor reglerne om omkostningsbestemt husleje.

Læs mere Arrow right Created with Sketch.
Miljø- og planret

Sager om fredning, ekspropriation og lokalplaner samt løbende rådgivning omkring miljøforhold, hvad enten det drejer sig om tilladelser eller pludselig konstatering af forurening eller lignende.

Læs mere Arrow right Created with Sketch.
Projektudvikling

Projektudvikling kræver stor indsigt i og overblik over et kompliceret regelsæt samt ikke mindst viden og interesse for erhvervslivets forhold herunder finansieringsforhold.

Læs mere Arrow right Created with Sketch.
Retssager

Vi kan alle blive part i en retssag, og det kan i langt de fleste tilfælde være afgørende at have en kompetent advokat ved sin side.

Læs mere Arrow right Created with Sketch.
Skat

Skat spiller en stor rolle i dagligdagen, og er relevant ved bl.a. køb og salg af fast ejendom, aktier eller virksomheder m.v.

Læs mere Arrow right Created with Sketch.
Strafferet

Lovgivningen går kun en vej: stadigt mere hårde straffe. Bliver du sigtet eller tiltalt i en straffesag, er der derfor alt mulig grund til at søge kvalificeret hjælp.

Læs mere Arrow right Created with Sketch.
Tinglysning

Tinglysningsmæssig ekspedition involverer ofte store værdier, fx rettigheder over fast ejendom. Vi har kompetence og erfaring til at opnå et godt resultat.

Læs mere Arrow right Created with Sketch.