Familie- og arveret

Ægteskab

Fælleseje eller særeje? Oprettelse af ægtepagt?

Når der indgås ægteskab er der automatisk fælleseje, hvilket betyder, at der skal ske en lige deling af ægtefællernes formue/aktiver, hvis ægteskabet ophører enten ved separation, skilsmisse eller død.

Der kan dog i en ægtepagt indgås aftale om særeje, hvorved der ikke vil ske en lige deling af ægtefællernes formue/aktiver. Særeje kan f.eks. være en fordel, hvis:

 • Ægtefællerne ønsker at sikre hinanden mest muligt ved dødsfald (især hvis en eller begge ægtefæller har børn med andre end ægtefællen)
 • En af ægtefællerne har meget gæld
 • En eller begge ægtefæller driver risikobetonet virksomhed
 • En eller begge ægtefæller driver virksomhed, og man ikke ønsker, at der skal ske en lige deling af dennes værdi
 • En eller begge ægtefæller har arvet, og man ikke ønsker at blande denne arv ind i ægteskabet

 

Vores rådgivning er tilpasset dit/jeres specifikke behov og ønske indenfor familie- og arveretten

Faste samlivsforhold

Som ugift samlevende kan det være en fordel at oprette fx

 • Testamente

Ugift samlevende arver ikke hinanden, uanset hvor længe de har boet sammen, medmindre de har oprettet testamente.

 • Samejeoverenskomst

Ugift samlevende, som køber hus, kan have fordel af at lave en samejeoverenskomst. Fx hvis huset af fradragsmæssige årsager kun står i den enes navn, kan der i samejeoverenskomsten stå, hvad der skal ske, hvis man går fra hinanden eller den ene dør.

Skilsmisse/samlivsophævelse

Hvis et ægteskab/samliv skal ophøre, kan det være nødvendigt at søge rådgivning om forskellige problemer.

Som eksempel herpå kan nævnes:

 • Hjælp til udfyldelse af separations-/skilsmisseansøgning
 • Rådgivning om reglerne for deling af den fælles formue/aktiver
 • Bistand i forbindelse med bodelingen
 • Berigtigelse af overdragelse, herunder udfærdigelse af overdragelsesdokumenter m.v., bl.a. hvis en af ægtefællerne skal overtage en ejendom, der hidtil har været ejet af begge

Børn

Det kan være nødvendigt at søge advokat i en række sager vedrørende børn. Sagerne kunne eksempelvis være vedrørende:

 • Faderskab
 • Forældremyndighed/bopæl
 • Samvær
 • Tvangsfjernelser

Testamenter/dødsfald

Generelt set er der større behov for oprettelse af et testamente nu end nogensinde, idet arvelovens regler er udfærdiget ud fra en forudsætning om, at de fleste par lever som “kernefamilie” (det vil sige er gift og kun har børn med hinanden).

Indtil der kommer en ændring i de arveretlige regler, kan det derfor i mange situationer være en god ide at oprette et testamente.

Kontakt os gerne uforpligtende for en drøftelse af dit/jeres behov for oprettelse af et testamente.