Peder Solbech Larsen

Peder Sølbech Larsen

Partner / advokat (L)

Advokat siden 2004 og partner siden 2008.
Beskæftiger sig særligt med erhvervsretlige forhold, bl.a. retssager, erhvervslejeret, entreprise- og udbudsret samt iværksætterforhold og virksomhedsoverdragelser.

Uddannelse

2001

Cand. Jur. Aarhus Universitet

2004

Advokatbestalling

2008

Partner Thuesen Bødker & Jæger

Møderet for Landsretten

Sprog

Dansk og engelsk

Tillidshverv, medlemskaber, 
undervisning m.v.

Underviser i erhvervsret ved Syddansk Universitet siden 2006

Underviser ved iværksætterkurser, Esbjerg Erhvervsudvikling siden 2006

Censor ved Advokatsamfundets retssagsprøver siden 2009

Round Table siden 2009

Diverse bestyrelsesposter

Medlem af styregruppe i BS Gruppe Sydvestjylland