Privat

Lejeret

Lejelovgivningen er meget kompliceret. Vi besidder - ikraft af vor ejendomsadministration - specialistviden inden for bl.a. reglerne om omkostningsbestemt husleje.

Vi har desuden udarbejdet utallige lejekontrakter inden for de forskellige ejendomstyper: 
- Omkostningsbestemt husleje
- Småejendomme
- Ejendomme med fri lejedannelse

Vi rådgiver både lejere som udlejere, herunder om hvilke lejekontrakter der skal anvendes inden for de nævnte ejendomstyper, samt den konkrete udarbejdelse af disse.