Erhverv

Udbud

Advokatfirmaet Thuesen Bødker & Jæger yder rådgivning til såvel private som halvoffentlige og offentlige virksomheder vedrørende tilbudsloven og EU-udbudsreglerne.

Ukorrekt anvendelse af regelsættene kan få betydelige konsekvenser for aktørerne, således risikerer en udbyder, at et udbud skal gennemføres på ny med forsinkelse til følge, ligesom udbyderen kan blive pålagt at udrede erstatning til tilbudsgiver.

En tilbudsgiver, der ved tilbudsafgivelsen handler i strid med udbudsmaterialet og regelsættene risikerer ikke at blive taget i betragtning.

Rådgivning kan være i form af telefoniske eller skriftlige besvarelser af enkeltstående spørgsmål, afgivelse af større responsa vedrørende udbudsretlige problemstillinger samt medvirken i forbindelse med gennemførelse af udbud og afgivelse af tilbud.

Advokatfirmaet Thuesen Bødker & Jæger fører endvidere sager ved Klagenævnet for Udbud samt ved domstolene om udbudsretlige forhold.