Erhverv

Almene boligorganisationer

Advokatfirmaet Thuesen Bødker & Jæger har i gennem mange årtier ydet rådgivning og anden form for advokatbistand til en række større almene boligorganisationer.

Almene boligorganisationer er undergivet særlige retsregler, herunder almenboligloven og almenlejeloven og en række bekendtgørelser, der knytter sig til disse love. Almene boligorganisationer adskiller sig endvidere fra andre virksomheder ved det beboerdemokratiske element, der sikrer, at beboerne har afgørende indflydelse.

Advokatfirmaet Thuesen Bødker & Jæger har gennem mange års virke indenfor dette område opnået en dybtgående indsigt i, hvorledes en almen boligorganisation fungerer, og alle relevante retsregler kendes ned i mindste detalje. Dette sikrer, at der kan ydes en kvalificeret, hurtig og sikker rådgivning inden for alle facetter af almene boligorganisationers virkeområder.

Assistancen omfatter typisk - uden at være begrænset hertil:

- Lejeretlige spørgsmål, herunder inkassering af husleje, beboerklagenævnssager
  og boligretssager.
- Kontraktsforhandlinger og udfærdigelse af kontrakter om mangeartede retsforhold.
- Udarbejdelse af ansøgninger til myndighederne.
- Ansættelsesforhold.
- Køb og salg af fast ejendom.
- Byggesager og entrepriseforhold.
- Tvistigheder, herunder forligsforhandlinger, retssagsbehandling og voldgift.
- Organisationsforhold, beboerdemokrati og dirigenthverv.