Erhverv

Rådgivning af erhvervsvirksomheder

Rådgivning om erhvervsretlige forhold er et kerneforretningsområde for Advokatfirmaet Thuesen Bødker & Jæger.

Uanset om man overvejer at starte virksomhed eller er en nystartet virksomhed, har man brug for generel rådgivning om juridiske og forretningsmæssige forhold. Også etablerede virksomheder har behov for rådgivning og sparring med en advokat, der kender virksomheden. Det gælder hvad enten der er tale en mindre enkeltmandsvirksomhed eller selskaber uanset størrelse.

I startfasen er der brug for rådgivning om hvilken virksomhedsform, der vil være mest hensigtsmæssig herunder i forhold til skatte- og hæftelsesmæssige forhold, og der vil også i denne fase skulle indgås en række kontraktsforhold, der vil få betydning for virksomheden i mange år fremover.

Også den etablerede virksomhed har kontinuerligt behov for at indgå kontraktsforhold med samarbejdspartnere, leverandører og kunder, hvor inddragelse af advokaten på et tidligt stade i forhandlingerne ofte vil føre til, at der tilføres virksomheden en betydelig merværdi, fordi virksomheden opnår en bedre retsstilling, og fordi der opnås en klarhed om kontraktsforholdet, således at tids- og omkostningskrævende retssager kan undgås.

Bliver virksomheden alligevel involveret i en tvist, vil advokaten, der kender virksomheden, kunne bistå med at søge sagen løst i første række via forligsforhandlinger, og hvis disse ender resultatløse via repræsentation ved de almindelige domstole om nødvendigt ved Højesteret eller ved voldgift.

Virksomheder, der drives i selskabsform, vil med fordel profitere af at have en helt eller delvis professionel bestyrelse, der kan agere til gavn for virksomheden, og det vil i mange tilfælde være naturligt, at selskabets advokat indtræder heri, hvilket vil kunne bidrage til at muligheder og problemstillinger straks identificeres.