Erhverv

Rekonstruktion

Rekonstruktion af nødlidende virksomheder kan ske både udenretligt og indenretligt.

Høj grad er juridisk faglighed er naturligvis en forudsætning for optimal rådgivning, men rådgivning om den mest hensigtsmæssige rekonstruktionsform forudsætter herudover også oftest en kommerciel forståelse og indsigt.

Thuesen Bødker & Jæger har mange års erfaring med rekonstruktionsbehandling. Vi medvirker ikke kun som rekonstruktører ved indenretlige rekonstruktionsforløb, men også som rådgivere og ”sparringspartnere” for vore erhvervskunder og øvrige samarbejdspartnere – herunder pengeinstitutter og revisorer.

Rekonstruktion kræver ofte en hurtig indsats, hvor der skal tages stilling til mange forhold af både juridisk, økonomisk og forretningsmæssig karakter. Derfor medvirker som regel mere end én af vore jurister i forbindelse med rekonstruktionsrådgivning.