Privat

Erstatning/tilskadekomst

Alle kan komme ud for et uheld på arbejde, i trafikken, som forurettet i en straffesag eller under mere banale omstændigheder. Den rigtige rådgivning kan være af helt afgørende betydning for fremtiden.

I alvorlige tilfælde, hvor man måske mister arbejdsevnen eller pådrager sig varige mén, kan tilværelsen være forandret for stedse. Det kan have betydning for opretholdelse af levestandard, bopæl og lignende, at erstatningssagen bliver håndteret korrekt.

I mange tilfælde er der en kendt skadevolder - måske modparten i et trafikuheld - og her vil omkostningerne til advokat efter omstændighederne kunne kræves dækket af modpartens forsikringsselskab. Er man offer i en voldssag eller lignende, kan retten i tilknytning til en straffesag beskikke en bistandsadvokat, så staten betaler omkostningen til advokat.

Hvis der ikke er en kendt skadevolder, eller hvis kravet bestrides af f.eks. forsikringsselskabet, kan det være nødvendigt at føre retssag.

Der er derfor al mulig grund til at spørge sin advokat til råds, når man har været udsat for en personskade eller har fået ødelagt effekter.

Advokatfirmaet Thuesen Bødker & Jæger har omfattende erfaring i behandling af erstatningssager.