Erhverv

Voldgift

I nogle konfliktsituationer har parterne valgt at få løst deres tvist gennem voldgift.

I andre tilfælde kan der være generelle bestemmelser om voldgift f.eks. entreprise, hvor voldgiftsreglerne skal følges.

Hvor dette er nødvendigt, kan Advokatfirmaet Thuesen Bødker & Jæger være behjælpelig med løsning af tvisten gennem voldgift.