Erhverv

Selskabsledelse og bestyrelsesarbejde

Selskabsledelse er en disciplin, hvor ærlighed, pligtopfyldelse, ansvarlighed, forudseenhed, respekt og kompetence er nødvendige forudsætninger.

Ledelsespligten i virksomheder omfatter mange ting, men kan med beskedne ord beskrives som pligten til at varetage virksomhedens, ejernes, medarbejdernes og eventuelt finansiers økonomiske interesser.

Manglende foreståelse af begrebet "uenighed gør stærk" og manglende integritet som gør at man kan træffe de nødvendige og rigtige beslutninger også i pressede situationer har kostet mange virksomheder eksistensen.