Erhverv

Iværksætteri

Iværksætteri er siden de forskellige offentlig startede ordningers start i 1999 blevet et modeord.

Advokatfirmaet Thuesen Bødker & Jæger har siden Esbjergs start været med til at igangsætte et meget stort antal virksomheder til gavn for byen og regionen.

For Advokatfirmaet Thuesen Bødker & Jæger er iværksætteri ikke modeord og smart markedsføring.

For Advokatfirmaet Thuesen Bødker & Jæger er iværksætteri dagligdag præget af ansvarlighed, ærlighed, arbejdsomhed, vedholdenhed, respekt og snilde.

Det er vores dna, vi tror, det er det rigtige dna, hvis man vil rådgive virksomheder.