Privat

EU ret

I kraft af sit omfang og anvendelighed i Danmark, er EU-retten klart det mest betydningsfulde internationale indslag i dansk ret.

Det indre marked, som er et af hovedformålene med dannelsen af det europæiske fællesskab, giver Dem som dansk statsborger, og dermed statsborger i et medlemsland, diverse rettigheder og friheder, bl.a. ret til frit at bevæge Dem på tværs af medlemslandene, ret til at yde samt modtage tjenesteydelser på tværs af medlemslandene m.fl.

Hos Thuesen Bødker & Jæger er vi altid parate til at hjælpe Dem med Deres spørgsmål inden for EU rettens område.