Erhverv

Transportret

Når varer transporteres over store afstande, sker det fra tid til anden at varerne enten ikke kommer frem til modtageren eller er beskadiget, når de kommer frem.

I disse situationer kan det ofte være noget uoverskueligt at finde frem til hvem der kan kræve købesummen udbetalt - køber eller sælger, hvornår transportøren kan holdes ansvarlig, og om man som afsender/modtager kunne have minimeret sine risici i forbindelse med transporten.

Thuesen Bødker & Jæger yder rådgivning i sager vedrørende internationale transporter. Både når skaden er opstået, men også forudgående i forbindelse med indgåelse af transportaftaler, herunder rådgivning om relevante internationale konventioner, transportdokumenter, risiko, ansvar og hæftelse.