Erhverv

Skat

Skat spiller en stor rolle i dagligdagen, ikke mindst i forbindelse med virksomheders økonomiske beslutninger.

Skat er relevant ved blandt andet køb og salg af fast ejendom, køb og salg af aktier, køb og salg af virksomheder m.v.

En hensigtsmæssig og rettidig tilrettelæggelse af f.eks. kommende generationsskifte kan sikre, at skattebetalingen udskydes/minimeres. En skattemæssig hensigtsmæssig tilrettelæggelse af virksomhedsstrukturen kan sikre mod senere økonomisk overraskelse, hvorfor det er vigtigt at tage hensyn hertil så tidligt som muligt i forløbet.