Erhverv

Markedsføringsret

Danmark er et vestligt samfund med de værdier, der udspringer af grundholdinger om frihed og demokrati. Af hensyn til den enkelte er der indført markedsføringsregler som beskytter individet mod utidig og uanmodet markedsføring.

Reglerne regulerer desuden hvordan virksomhederne skal forholde sig markedsføringsmæssigt.

Endelig er der en betydelig regulering med hensyn til beskyttelse af erhvervshemmeligheder og misbrug af samme af nuværende og tidligere medarbejdere samt konkurrenter.

Ønsker De at høre mere om beskyttelsens omfang og mulighed for at sikre Deres rettigheder, kontakt Thuesen Bødker & Jæger.

Advokater