Erhverv

Konkurrenceret

Vi rådgiver bl.a. virksomhederne om udformning af kommercielle kontrakter af enhver art inden for konkurrencereglernes rammer med henblik på at undgå ulovlige konkurrencebegrænsende virkninger, samt om virksomhedernes muligheder for at indgå visse konkurrencebegrænsende aftaler inden for lovgivningens rammer.

Vi rådgiver endvidere om de konkurrenceretlige regler ved virksomhedsoverdragelser, fusioner og joint ventures m.m.

Rådgivningen ydes både i relation til dansk ret og EU ret.

Hos Thuesen Bødker og Jæger er vi altid parate til at hjælpe Dem med Deres spørgsmål inden for konkurrenceretten.