Erhverv

Frivillig akkord

Når man som selskab er kommet i økonomiske vanskeligheder er der andre muligheder end rekonstruktion, konkurs eller tvangsakkord.

Man kan ved vor hjælp forsøge at gennemføre en frivillig betalingsordning med kreditorerne, typisk enten ved betaling af et engangsbeløb til fordeling mellem kreditorerne forholdsmæssigt, eller ved indbetaling månedsvis til udlodning en gang årligt, typisk i 5 år. En sådan ordning forudsætter selvfølgelig en gennemgribende gennemgang af betalingsevnen samt alle kreditorers tiltrædelse.