Erhverv

Konkurs

Er en virksomhed insolvent, og er rekonstruktion ikke muligt, er realiteten, at selskabet må gå konkurs.

Konkurs indebærer et samlet opgør med alle skyldnerens kreditorer og indebærer en realisation af skyldnerens aktiver. En konkurs indebærer således en afvikling af skyldners virksomhed enten i form af salg af virksomhedens aktiver enkeltvis eller i form af en samlet virksomhedsoverdragelse.

I tilfælde af konkurs skal der udpeges en kurator, der forestår ledelsen af konkursboet. Advokatfirmaet Thuesen Bødker & Jæger fungerer ofte som kurator i konkursboer.